دوست داری ساخت اولین فیلم خودت را تجربه کنی، خودت فیلم نامه بنویسی, داخل اون بازی کنی.  این فرصت خوبیه چرا که ما برای شما این موقعیت فراهیم کردیم تا در کنار بقیه دوستاتون با همفکری و راهنمایی استاد، فیلم خودت را بسازی کارگردانی کنی حتی بازیگرش خودت یا دوستات باشن. می خوای بدونی برای این دوره به چی احتیاج داری؟ فقط یک دوربین ساده خانگی یا همون موبایل هوشمندی که داری با یک کم چاشنی ذوق و خلاقیت.