تا حالا به این فکر کردین که چطور میتونین نمایش عروسکی داشته باشین؟ چطور میتونین ایده هاتونو به واقعیت تبدیل کنین؟ چطور میتونین به عروسک هایی که میتونه انسان یا حیوان باشه شخصیت بدین، صدا سازی کنین و به حرکت در بیارین؟ ما راه های باور پذیر شدن عروسک ها به همراه حرکت سازی به شما آموزش می دهیم.