کیا دنبال این هستند که وقتی می خوان حرف بزنند صداشون نلرزه خجالت نکشن راحت حرف بزنن و بدونن چطوری می تونن تاثیرگذارتر حرفشون بگن. دوست دارید موقع صحبت کردن صدای واضح تر و جذاب تری داشته باشین، بدون تپق زدن صحبت کنین و بیان رسا و دلچسبی داشته باشین؟